Összeférhetetlen-e a keresztény hit és a tudomány?

Sok ember nőtt fel nemcsak hazánkban, hanem az egész világon abban a hitben, hogy a tudomány és a hit, a teológia egymás ellenségei, és a tudomány szekuláris erői a világosság angyalaival szemben egy életre halálra szóló harchoz sorakoztak fel. Ez a háborús motívum a XIX. század két igencsak nagy hatást kiváltó művére vezethető vissza. Az…

A tized eredete és a hely, ahol keletkezik

Miközben a kereszténység nagy része tartja magát a tized doktrínájához, úgy tűnik, hogy az ószövetségi szent iratokban (Tanach) fellelhető, a tizedet megalapozó minden más követelmény mintha elvétetett volna. A tized megfizetésének a kötelezettsége Izráel népének adatott a Sinai-hegyen kapott mózesi törvényben. De miért is volt áldozati követelmény a termés tizede vagy 10%-a? Miért nem más…

A próféta-komplexus veszélyei

Gondolom, mindannyian tisztában vagyunk az ún. »próféta-komplexus« jelenségével. Ez röviden annyit jelent, hogy az illetőnek az a kifacsarodott elképzelése van önmagáról, hogy ő rendelkezik (vagy legalábbis szeretné, ha így lenne) a megoldással mindenki más problémáira. De láttunk-e már olyat, ami prófétai jellegű személyiségzavar? Az Illés szolgálatáról szóló narratíva utolsó fejezetében (1Kir 19) van egy a…

Ne légy fundamentalista (se kálvinista, se más fajta)

Írta: J. D. Greear Amit hiszel, az még lehet eretnekség. De gyakran az is eretnekség lehet, hogy egy bizonyos általad hitt problémát vagy témát túlhangsúlyozol. Ha egy bizonyos témának túl nagy jelentőséget tulajdonítasz, akkor fundamentalista kereszténnyé válsz. A fundamentalizmus alatt részben azt is érthetjük, hogy valamilyen keresztény tanra, doktrínára, vagy gyakorlatra túl nagy hangsúlyt fektetünk….

MIÉRT SZÜKSÉGES A MEGSZENTELŐDÉS AZ ÜDVÖSSÉGHEZ?

Olvasmány: Jak 2,14-26 Magatartás: megszentelődés A Szentírás egyértelművé teszi, hogy a mi örök üdvösségünk ugyan a hit által, de Isten kegye­leméből van, azaz teljes mértékben Isten ajándéka (ld. Ef 2,8). Tehát mire is gondolt Jakab, amikor ezt kérdezi: Mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nin­csenek? (Jak 2,14) Jakab nem kevesebbet…

Tíz lehetséges és meglepő ok, amiért gyerekeink elhagyják a gyülekezetet

Szerző: Marc Yoder Van tíz olyan meglepő ok, ami miatt a gyerekeink úgy dönthetnek, hogy nemcsak a gyülekezetet, hanem a kereszténységet is elhagyják. Mindannyian ismerjük a srácokat, akik a gyülekezetünkben nőttek fel. Ők voltak az ifi-csoport sztárjai. Valószínűleg ők még a dicsőítő csoportban is zenéltek és énekeltek. Mi történt? Ez olyan gyakran történt meg, hogy…

Egyház és mozgalmiság

Írta: Halász Győző Mihály Világtörténelem és üdvtörténet Az új évtized hajnalán úgy gondolom, hogy minden legalább 20. évét betöltő hívőben megfogalmazódott egy kérdés: Merre tart az egyház? Ezt a választ úgy hiszem, hogy nem én fogom és nem is nekem kell egyedül megválaszolnom. Helyette inkább új gondolatokat, ötleteket és bátorítást szeretnék nyújtani a hívők gyülekezetének,…

A gyülekezetplántálás és a közlegelők tragédiája

Az elmúlt időszakban a protestáns egyházak mindegyikében feltűnt egy igen érdekes jelenség. Ez a jelenség úgy foglalható össze, mint az újonnan plántált gyülekezetek gyülekezeti tagsági bázisként a nem gyülekezetként operáló közösségi szerveződések egyetemista korú fiataljait saját induló gyülekezetük bázisaként használják fel. Mik lehetnek az emögött meghúzódó indokok? Miért is történik mindez? Mi lehet a megoldás?…

Annak 12 jele, hogy modern farizeus vagy

Ki a farizeus? Az egész világon beszélnek a szószékről és a teológiai karokon a farizeusokról. A farizeusok igehirdetések, vallásos viccek témájául szolgálnak. Ha mindannyiszor kapnék egy százast, ahányszor egy keresztény igehirdető, tanító a farizeusokra hivatkozik, akkor már valószínűleg egy földkörüli luxusutazáson lennék. Milyen is a helyzet ezen a téren? A farizeusok ma is léteznek, viszont senki…